Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Damir Jelušić

Dr.sc. Damir Jelušić, dr.med.dent. diplomirao je na studiju dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a specijalizaciju iz parodontologije završio na Klinici za dentalnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Na istom je fakultetu 2014. godine doktorirao na temu „Prosudba kvalitete i kvantitete dobivene kosti uporabom bifaznog β-trikalcijfosfata/hidroksilapatita pri podizanju dna sinusa“.
Fokusirajući se od samih početaka na područje dentalne implantologije, stručno usavršavanje započinje 1999. godine pohađajući dvogodišnji program edukacije Master of Implantology u Branemark centru Italia, a nastavlja s jednogodišnjim programom Master of Periodontology dr. Tintia također u Italiji. Tijekom godina pohađao je brojne edukacijske programeu Svijetu, a 2017. godine završava svoj treći master tečaj iz područja minimalno invazivne protetike kod prof. Fradeania u Pesaru (Italia).
Osnivač je i ravnatelj Dentalne poliklinike dr. Jelušić, specijalizirane u području implantologije i parodontologije koja objedinjuje digitalni dijagnostički radiološki centar sa CBCT tehnologijom, CAD/CAM laboratorij i kliničke ordinacije sa kirurškom salom.
Član je nekoliko domaćih i međunarodnih implantoloških udruženja: European Association of Osseointegration (EAO), International Congress of Oral Implantologist (ICOI), Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju (HDDI), International Team for Implantology (ITI).
Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja implantologije te predavač na domaćim i inozemnim seminarima, tečajevima i kongresima.


Estetski izazovi implanto-protetske rehabilitacije

Implanto-protetska rehabilitacija estetske zone predstavlja veliki klinički izazov. Bazična dijagnostika, koja uključuje dentalne rtg snimke i ortopantomogram, apsolutno nije dovoljna. Temeljne dijagnostičke parametre osigurava nam 3D snimka, a dodatak intra-oralnog skena koji se preklopi sa 3D rtg snimkom, trenutno predstavlja najkompletniju dijagnostičku analizu. Polazeći od takvih parametara, plan liječenja postaje vrlo predvidljiv te u potpunoj harmoniji sa biološkim konceptima (angulacija implantata, 3D pozcija, biološka širina).
Razmatrajući indikacije za implanto-protetsku rehabilitaciju, vrlo je velika razlika u planiranju terapije kod nadomjestak jednog, više ili svih zubi(potpuna bezubost). Gubitkom dva, više ili svih zubi koštani greben preoblikovati će se iz valovitog oblika u ravni te izgubiti dio volumena, čime gubi morfologiju koja osigurava prirodan izgled i poziciju mekih tkiva. Profesionalno gledano, koncepti ovako različitih rehabilitacija dijametralno su suprotni, a gledajući istu problematiku sa stajališta pacijenta, estetski kriteriji su potpuno isti! Dakle, kada, kako i zašto odabrati određeni koncept terapije ključno je pitanje na koje treba imati jasan odgovor u samom početku terapije.
Rehabilitacija estetske zone implantatima zahtjevan je zadatak koji se treba temeljiti na detaljnoj dijagnostici uključujući 3D RTG dijagnsotiku, estetsku analizu osmjeha i analizu mekih tkiva. Ugradnja implantata treba biti protetski vođena, njihova pozicija egzaktna u sve tri prostorne dimenzije, a oblik i materijal finalne suprastrukture takav da osigura ispunjavanje potrebnih esteskih kriterija.

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali funkcionalnost naše web stranice i vašeg korisničkog iskustva.