Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Danijela Modrić

Danijela Modrić,v.dent.teh., završila je srednju školu Zdravstveno učilište – smjer dentalni tehničar 1996. godine. Po završetku srednje škole upisuje studij Viši dentalni tehničar na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirala 1998. godine. Nakon pripravničkog staža stječe radno iskustvo u nekoliko privatnih dentalnih laboratorija u Zagrebu. Godine 2016.godine osniva vlastiti laboratorij- D&D dentalni dizajn. Educirala se na brojnim međunarodnim kongresima i tečajevima: “E.max press – live patiente course“ – Robert Zubak; „E.max abutment solution “ – Dieter Gruber; “E.max esthetics“ –Gerald Ubassy; “Dental Photography“ – Claude Sieber; “E.max masterclass “ – Nondas Vlachopoulos“; E.max masterclass “ – Thomas Sing; “Creation CC and ZI-CT course“ – Nando Aeschlimann; ”eLAB protocol course”- Sascha Hein 2018. godine postaje dio tima Sasche Heina i ovlašteni je instruktor eLAB protokola, i međunarodni je instruktor za Creation Willi Geller keramiku.


eLAB protokol – digitalno određivanje boje zuba

Određivanje boje zuba kod izrade protetskih radova u dentalnom laboratoriju predstavlja težak izazov, čak i za vrlo iskusne tehničare. eLAB je standardizirani protokol pomoću kojeg možemo digitalno odrediti (izmjeriti) boju zuba. Pomoću dentalne fotografije koju dobijemo s DSLR kamerom, polarizirajućim filterima i sivom karticom za balans bijele boje, koja se onda procesuira u softwareu eLAB, dobijemo točno izmjerenu boju zuba (svjetloću i kromu), i personalizirani recept za dentin koji možemo reproducirati gotovo svakim keramičkim sustavom. Protokol također omogućuje i provjeru rezultata digitalnim putem (digital try-in). Na ovaj način u stanju smo izraditi i najzahtjevnije radove, poput jednog zuba u fronti (što predstavlja najveći izazov za svakog tehničara) s predvidivim i mjerljivim rezultatom.

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali funkcionalnost naše web stranice i vašeg korisničkog iskustva.