Get In Touch
HDEDM
Rudeška cesta 234, Zagreb, HR
Phone: +385 98 9278 635

Nikša Dulčić

Prof.dr.sc. Nikša Dulčić, dr.med.dent. diplomirao je 1996. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je također magistrirao 2003. godine i obranio doktorsku disertaciju 2007. godine. Specijalistički ispit iz stomatološke protetike položio je 2004. godine, a tijekom 2005. godine pohađao je jednogodišnje stručno usavršavanje iz dentalne implantologije Curriculum Implantologie pri DGI-u u Nürnbergu, Njemačka.
Redoviti je profesor na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Suradnik je na više kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju Dentalna medicina te voditelj kolegija “Teleskopski sustavi” na poslijediplomskom specijalističkom studiju dentalna medicina. Koautor je i suradnik poslijediplomskog specijalističkog studija Dentalna implantologija. Na Stomatološkom fakultetu je od 2000. godine član brojnih povjerenstava i odbora te predsjednik Povjerenstva za kontrolu kvalitete, a od 2018. godine je prodekan za upravljanje kvalitetom.
Autor je i koautor 29 objavljenih radova iz područja okluzije, funkcijske anatomije žvačnog sustava te dijagnostike temporomandibularnih poremećaja u časopisima indeksiranih u medicinskim bazama. Voditelj je tečajeva trajne edukacije iz područja stomatološke protetike.
Član je predsjedništva Hrvatskog društva estetske dentalne medicine i Hrvatskog društva za stomatološku protetiku te redoviti član Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju, Njemačkog društva za implantologiju (DGI) i Europskog udruženja za oseointegraciju (EAO).


All on 0

Gubitak zuba dovodi do poremećaja u žvakanju, govoru te izgledu pacijenta što često uzrokuje i psihosocijalnu dekompenzaciju. Povećanjem udjela osoba starije životne dobi u općoj populaciji, a time i bezubih pacijenata, postoji povećana potreba za njihovim liječenjem. Najčešća terapija potpuno bezubih pacijenata je izrada potpunih proteza. Potpune proteze trebaju precizno prilijegati na površini sluznice bezubog ležišta i biti usklađene s okolnim žvačnim mišićima i mišićima lica kako bi imale dobru retenciju i stabilnost te pravilno prenosile žvačni tlak. To je moguće jedino pravilnim i preciznim izvođenjem svih kliničkih i laboratorijskih postupaka. U ovom predavanju bit će prikazani i detaljno opisani klinički i laboratorijski postupci izrade potpunih proteza, od otisnih postupaka i određivanja međučeljusnih odnosa do remontaže i predaje potpunih proteza uz prikaz kliničkih slučajeva.

Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali funkcionalnost naše web stranice i vašeg korisničkog iskustva.